Microvascular Angina Cardiac Syndrome X
Anghina

Microvascular Angina Cardiac Syndrome X

Walang napagkasunduang kahulugan para sa CSX. Ang kalakip na dahilan ay maaaring biglaang nakakapagpaliit (spasm) ng normal na coronary arteries nang walang anumang atheroma.

Pagharap sa mga Epekto ng Malamig
Prostbayt

Pagharap sa mga Epekto ng Malamig

Ang mga epekto ng malamig na panahon ay kinabibilangan ng frostbite at hypothermia. Ang mga ito ay potensyal na malubhang kundisyon at mahalaga na malaman kung paano haharapin ang mga epekto ng malamig.

Pagharap sa mga Epekto ng Malamig
Prostbayt

Pagharap sa mga Epekto ng Malamig

Ang mga epekto ng malamig na panahon ay kinabibilangan ng frostbite at hypothermia. Ang mga ito ay potensyal na malubhang kundisyon at mahalaga na malaman kung paano haharapin ang mga epekto ng malamig.