Microvascular Angina Cardiac Syndrome X
Anghina

Microvascular Angina Cardiac Syndrome X

Walang napagkasunduang kahulugan para sa CSX. Ang kalakip na dahilan ay maaaring biglaang nakakapagpaliit (spasm) ng normal na coronary arteries nang walang anumang atheroma.

Pagharap sa mga Fractures
Forearm-Pinsala-And-Bali

Pagharap sa mga Fractures

Ang pagkilala at paggamot ng mga bali ay mahalaga. Kumuha ng karagdagang impormasyon sa leaflet na ito at alamin ang tungkol sa Pagharap sa mga Fractures.

Pagharap sa mga Fractures
Forearm-Pinsala-And-Bali

Pagharap sa mga Fractures

Ang pagkilala at paggamot ng mga bali ay mahalaga. Kumuha ng karagdagang impormasyon sa leaflet na ito at alamin ang tungkol sa Pagharap sa mga Fractures.