I-scan ang DMSA
Glomerulonephritis

I-scan ang DMSA

Ang isang DMSA scan ay gumagamit ng isang radioactive na kemikal upang lumikha ng mga dalubhasang larawan ng mga bato. Makatutulong ito upang ipakita kung ang mga bato ay napinsala o nasisira ....

Pagbubuntis at Paninigarilyo
Pagkain-At-Lifestyle-Panahon-Ng Pagbubuntis

Pagbubuntis at Paninigarilyo

Kung ikaw ay naninigarilyo at ikaw ay buntis o nagpaplano na maging buntis, ikaw ay pinapayuhan na huminto upang makinabang ang iyong kalusugan at kalusugan ng iyong sanggol.

Pagbubuntis at Pisikal na Aktibidad
Pagkain-At-Lifestyle-Panahon-Ng Pagbubuntis

Pagbubuntis at Pisikal na Aktibidad

Mahalagang gawin ang ilang mga regular na pisikal na aktibidad sa panahon ng pagbubuntis bilang bahagi ng isang malusog na pamumuhay. Sa karamihan ng mga kaso, ang katamtaman na pisikal na aktibidad ay ligtas.

Pagbubuntis at Paninigarilyo
Pagkain-At-Lifestyle-Panahon-Ng Pagbubuntis

Pagbubuntis at Paninigarilyo

Kung ikaw ay naninigarilyo at ikaw ay buntis o nagpaplano na maging buntis, ikaw ay pinapayuhan na huminto upang makinabang ang iyong kalusugan at kalusugan ng iyong sanggol.

Pangsanggol na Alak Syndrome
Pagkain-At-Lifestyle-Panahon-Ng Pagbubuntis

Pangsanggol na Alak Syndrome

Ang FAS ay isang pattern ng mga kapansanan na maaaring bumuo sa isang sanggol habang ito ay lumalaki sa sinapupunan (uterus) dahil ang buntis na ina ay umiinom ng labis na alak.

Pangsanggol na Alak Syndrome
Pagkain-At-Lifestyle-Panahon-Ng Pagbubuntis

Pangsanggol na Alak Syndrome

Ang FAS ay isang pattern ng mga kapansanan na maaaring bumuo sa isang sanggol habang ito ay lumalaki sa sinapupunan (uterus) dahil ang buntis na ina ay umiinom ng labis na alak.

Pagbubuntis at Pisikal na Aktibidad
Pagkain-At-Lifestyle-Panahon-Ng Pagbubuntis

Pagbubuntis at Pisikal na Aktibidad

Mahalagang gawin ang ilang mga regular na pisikal na aktibidad sa panahon ng pagbubuntis bilang bahagi ng isang malusog na pamumuhay. Sa karamihan ng mga kaso, ang katamtaman na pisikal na aktibidad ay ligtas.

Pagbubuntis at Paninigarilyo
Pagkain-At-Lifestyle-Panahon-Ng Pagbubuntis

Pagbubuntis at Paninigarilyo

Kung ikaw ay naninigarilyo at ikaw ay buntis o nagpaplano na maging buntis, ikaw ay pinapayuhan na huminto upang makinabang ang iyong kalusugan at kalusugan ng iyong sanggol.

Pagbubuntis at Pisikal na Aktibidad
Pagkain-At-Lifestyle-Panahon-Ng Pagbubuntis

Pagbubuntis at Pisikal na Aktibidad

Mahalagang gawin ang ilang mga regular na pisikal na aktibidad sa panahon ng pagbubuntis bilang bahagi ng isang malusog na pamumuhay. Sa karamihan ng mga kaso, ang katamtaman na pisikal na aktibidad ay ligtas.

Pagbubuntis at Paninigarilyo
Pagkain-At-Lifestyle-Panahon-Ng Pagbubuntis

Pagbubuntis at Paninigarilyo

Kung ikaw ay naninigarilyo at ikaw ay buntis o nagpaplano na maging buntis, ikaw ay pinapayuhan na huminto upang makinabang ang iyong kalusugan at kalusugan ng iyong sanggol.