Acid Reflux at Oesophagitis Heartburn
Pagtunaw Kalusugan

Acid Reflux at Oesophagitis Heartburn

Kapag ang asido mula sa tiyan ay lumubog sa gullet (esophagus), ang kondisyon ay kilala bilang acid reflux. Ito ay maaaring maging sanhi ng heartburn at iba pang mga sintomas.

Costochondritis
Sakit Sa Dibdib

Costochondritis

Ang costochondritis ay isang masakit na kalagayan ng pader ng dibdib na dulot ng pamamaga sa mga kasukasuan sa pagitan ng mga cartilage na sumali sa mga buto-buto sa dibdib. Ito ay hindi isang kondisyon na nagbabanta sa buhay at kadalasan ay nakakakuha ng mas mahusay na sa sarili nitong panahon

Pleurisy
Sakit Sa Dibdib

Pleurisy

Ang pleurisy ay dahil sa pamamaga ng pleura sa tabi ng baga. Ito ay kadalasang sanhi ng impeksyon sa isang mikrobyo (isang impeksyon sa viral).

Costochondritis
Sakit Sa Dibdib

Costochondritis

Ang costochondritis ay isang masakit na kalagayan ng pader ng dibdib na dulot ng pamamaga sa mga kasukasuan sa pagitan ng mga cartilage na sumali sa mga buto-buto sa dibdib. Ito ay hindi isang kondisyon na nagbabanta sa buhay at kadalasan ay nakakakuha ng mas mahusay na sa sarili nitong panahon

Pleurisy
Sakit Sa Dibdib

Pleurisy

Ang pleurisy ay dahil sa pamamaga ng pleura sa tabi ng baga. Ito ay kadalasang sanhi ng impeksyon sa isang mikrobyo (isang impeksyon sa viral).

Costochondritis
Sakit Sa Dibdib

Costochondritis

Ang costochondritis ay isang masakit na kalagayan ng pader ng dibdib na dulot ng pamamaga sa mga kasukasuan sa pagitan ng mga cartilage na sumali sa mga buto-buto sa dibdib. Ito ay hindi isang kondisyon na nagbabanta sa buhay at kadalasan ay nakakakuha ng mas mahusay na sa sarili nitong panahon

Bornholm Disease
Sakit Sa Dibdib

Bornholm Disease

Ang Bornholm disease ay isang sakit na nagiging sanhi ng mga sintomas tulad ng trangkaso, kasama ang sakit sa dibdib o tiyan (tiyan). Ito ay karaniwang tumatagal ng ilang araw lamang. Ang mga komplikasyon ay bihirang mangyari.

Pleurisy
Sakit Sa Dibdib

Pleurisy

Ang pleurisy ay dahil sa pamamaga ng pleura sa tabi ng baga. Ito ay kadalasang sanhi ng impeksyon sa isang mikrobyo (isang impeksyon sa viral).

Bornholm Disease
Sakit Sa Dibdib

Bornholm Disease

Ang Bornholm disease ay isang sakit na nagiging sanhi ng mga sintomas tulad ng trangkaso, kasama ang sakit sa dibdib o tiyan (tiyan). Ito ay karaniwang tumatagal ng ilang araw lamang. Ang mga komplikasyon ay bihirang mangyari.

Bornholm Disease
Sakit Sa Dibdib

Bornholm Disease

Ang Bornholm disease ay isang sakit na nagiging sanhi ng mga sintomas tulad ng trangkaso, kasama ang sakit sa dibdib o tiyan (tiyan). Ito ay karaniwang tumatagal ng ilang araw lamang. Ang mga komplikasyon ay bihirang mangyari.

Bornholm Disease
Sakit Sa Dibdib

Bornholm Disease

Ang Bornholm disease ay isang sakit na nagiging sanhi ng mga sintomas tulad ng trangkaso, kasama ang sakit sa dibdib o tiyan (tiyan). Ito ay karaniwang tumatagal ng ilang araw lamang. Ang mga komplikasyon ay bihirang mangyari.

Costochondritis
Sakit Sa Dibdib

Costochondritis

Ang costochondritis ay isang masakit na kalagayan ng pader ng dibdib na dulot ng pamamaga sa mga kasukasuan sa pagitan ng mga cartilage na sumali sa mga buto-buto sa dibdib. Ito ay hindi isang kondisyon na nagbabanta sa buhay at kadalasan ay nakakakuha ng mas mahusay na sa sarili nitong panahon

Pneumothorax
Sakit Sa Dibdib

Pneumothorax

Ang isang pneumothorax ay hangin na nakulong sa tabi ng isang baga. Karamihan sa mga kaso ay nangyari 'sa labas ng asul' sa malusog na mga kabataang lalaki. Ang ilang mga bumuo ng isang komplikasyon mula sa isang dibdib ...