I-scan ang DMSA
Glomerulonephritis

I-scan ang DMSA

Ang isang DMSA scan ay gumagamit ng isang radioactive na kemikal upang lumikha ng mga dalubhasang larawan ng mga bato. Makatutulong ito upang ipakita kung ang mga bato ay napinsala o nasisira ....

Pemphigus Vulgaris
Bullous-Pemphigoid

Pemphigus Vulgaris

Ang Pemphigus vulgaris ay isang seryosong sakit sa balat na nagiging sanhi ng mga blisters. Ang Pemphigus vulgaris ay mas malubha kaysa sa karamihan ng iba pang mga kondisyon ng balat.

Pemphigus Vulgaris
Bullous-Pemphigoid

Pemphigus Vulgaris

Ang Pemphigus vulgaris ay isang seryosong sakit sa balat na nagiging sanhi ng mga blisters. Ang Pemphigus vulgaris ay mas malubha kaysa sa karamihan ng iba pang mga kondisyon ng balat.