Microvascular Angina Cardiac Syndrome X
Anghina

Microvascular Angina Cardiac Syndrome X

Walang napagkasunduang kahulugan para sa CSX. Ang kalakip na dahilan ay maaaring biglaang nakakapagpaliit (spasm) ng normal na coronary arteries nang walang anumang atheroma.

Pagharap sa mga pagnanais
Pang-Asal Mga Problema-At-Uugali-Disorder

Pagharap sa mga pagnanais

Ang pagnanakaw ay karaniwan nang maikling panahon ng galit na pag-uugali o hindi makatwiran na pag-uugali tulad ng pag-iyak, pagsigaw, pagsisi at paglalagay ng mga bagay.

Pagharap sa mga pagnanais
Pang-Asal Mga Problema-At-Uugali-Disorder

Pagharap sa mga pagnanais

Ang pagnanakaw ay karaniwan nang maikling panahon ng galit na pag-uugali o hindi makatwiran na pag-uugali tulad ng pag-iyak, pagsigaw, pagsisi at paglalagay ng mga bagay.