I-scan ang DMSA
Glomerulonephritis

I-scan ang DMSA

Ang isang DMSA scan ay gumagamit ng isang radioactive na kemikal upang lumikha ng mga dalubhasang larawan ng mga bato. Makatutulong ito upang ipakita kung ang mga bato ay napinsala o nasisira ....

Hika Inhalers
Hika

Hika Inhalers

Ang isang langhay ay isang aparato na may hawak na gamot na kinukuha mo sa pamamagitan ng paghinga (paghinga). Ang mga inhaler ay ang pangunahing paggamot para sa hika.

Peak Flow Meter para sa Hika
Hika

Peak Flow Meter para sa Hika

Ang isang peak flow meter ay isang maliit na aparato na pumutok sa iyo. Sinusukat nito ang pinakamabilis na rate ng hangin (airflow) na maaari mong pumutok ng iyong mga baga.

Hika Inhalers
Hika

Hika Inhalers

Ang isang langhay ay isang aparato na may hawak na gamot na kinukuha mo sa pamamagitan ng paghinga (paghinga). Ang mga inhaler ay ang pangunahing paggamot para sa hika.

Peak Flow Meter para sa Hika
Hika

Peak Flow Meter para sa Hika

Ang isang peak flow meter ay isang maliit na aparato na pumutok sa iyo. Sinusukat nito ang pinakamabilis na rate ng hangin (airflow) na maaari mong pumutok ng iyong mga baga.

Peak Flow Meter para sa Hika
Hika

Peak Flow Meter para sa Hika

Ang isang peak flow meter ay isang maliit na aparato na pumutok sa iyo. Sinusukat nito ang pinakamabilis na rate ng hangin (airflow) na maaari mong pumutok ng iyong mga baga.

Peak Flow Meter para sa Hika
Hika

Peak Flow Meter para sa Hika

Ang isang peak flow meter ay isang maliit na aparato na pumutok sa iyo. Sinusukat nito ang pinakamabilis na rate ng hangin (airflow) na maaari mong pumutok ng iyong mga baga.

Hika Inhalers
Hika

Hika Inhalers

Ang isang langhay ay isang aparato na may hawak na gamot na kinukuha mo sa pamamagitan ng paghinga (paghinga). Ang mga inhaler ay ang pangunahing paggamot para sa hika.