Microvascular Angina Cardiac Syndrome X
Anghina

Microvascular Angina Cardiac Syndrome X

Walang napagkasunduang kahulugan para sa CSX. Ang kalakip na dahilan ay maaaring biglaang nakakapagpaliit (spasm) ng normal na coronary arteries nang walang anumang atheroma.

Generalized Anxiety Disorder
Pagkabahala

Generalized Anxiety Disorder

Kung mayroon kang pangkalahatan pagkabalisa disorder (GAD) mayroon kang maraming pagkabalisa (pakiramdam natatakot, nag-aalala at panahunan) sa karamihan ng mga araw.

Generalized Anxiety Disorder
Pagkabahala

Generalized Anxiety Disorder

Kung mayroon kang pangkalahatan pagkabalisa disorder (GAD) mayroon kang maraming pagkabalisa (pakiramdam natatakot, nag-aalala at panahunan) sa karamihan ng mga araw.

Social Anxiety Disorder
Pagkabahala

Social Anxiety Disorder

Ang social na pagkabalisa disorder ay minsan tinatawag na panlipunan takot. Ang social na pagkabalisa disorder ay hindi lamang pagkamahihiyain; ito ay mas malubhang kaysa ito.

Panic Attack and Panic Disorder
Pagkabahala

Panic Attack and Panic Disorder

Ang isang pag-atake ng sindak ay isang matinding pag-atake ng pagkabalisa at takot na nangyayari bigla, madalas na walang babala, at walang maliwanag na dahilan.

Generalized Anxiety Disorder
Pagkabahala

Generalized Anxiety Disorder

Kung mayroon kang pangkalahatan pagkabalisa disorder (GAD) mayroon kang maraming pagkabalisa (pakiramdam natatakot, nag-aalala at panahunan) sa karamihan ng mga araw.

Social Anxiety Disorder
Pagkabahala

Social Anxiety Disorder

Ang social na pagkabalisa disorder ay minsan tinatawag na panlipunan takot. Ang social na pagkabalisa disorder ay hindi lamang pagkamahihiyain; ito ay mas malubhang kaysa ito.

Panic Attack and Panic Disorder
Pagkabahala

Panic Attack and Panic Disorder

Ang isang pag-atake ng sindak ay isang matinding pag-atake ng pagkabalisa at takot na nangyayari bigla, madalas na walang babala, at walang maliwanag na dahilan.

Generalized Anxiety Disorder
Pagkabahala

Generalized Anxiety Disorder

Kung mayroon kang pangkalahatan pagkabalisa disorder (GAD) mayroon kang maraming pagkabalisa (pakiramdam natatakot, nag-aalala at panahunan) sa karamihan ng mga araw.

Social Anxiety Disorder
Pagkabahala

Social Anxiety Disorder

Ang social na pagkabalisa disorder ay minsan tinatawag na panlipunan takot. Ang social na pagkabalisa disorder ay hindi lamang pagkamahihiyain; ito ay mas malubhang kaysa ito.