Acid Reflux at Oesophagitis Heartburn
Pagtunaw Kalusugan

Acid Reflux at Oesophagitis Heartburn

Kapag ang asido mula sa tiyan ay lumubog sa gullet (esophagus), ang kondisyon ay kilala bilang acid reflux. Ito ay maaaring maging sanhi ng heartburn at iba pang mga sintomas.

Extended-spectrum beta-lactamases ESBLs
Antibiotics

Extended-spectrum beta-lactamases ESBLs

Extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) ay mga kemikal (enzymes) na maaaring gawin ng ilang mga mikrobyo (bakterya). Ang ESBLs ay maaaring gumawa ng ilang antibiotics hindi epektibo.

Extended-spectrum beta-lactamases ESBLs
Antibiotics

Extended-spectrum beta-lactamases ESBLs

Extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) ay mga kemikal (enzymes) na maaaring gawin ng ilang mga mikrobyo (bakterya). Ang ESBLs ay maaaring gumawa ng ilang antibiotics hindi epektibo.

Microbes, Germs at Antibiotics
Antibiotics

Microbes, Germs at Antibiotics

Ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay binubuo ng 'mikrobyo' (mikrobyo) sa iba't ibang grupo. Ang mga pinaka-karaniwang grupo ay bakterya, mga virus, fungi, yeasts at parasites.

Extended-spectrum beta-lactamases ESBLs
Antibiotics

Extended-spectrum beta-lactamases ESBLs

Extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) ay mga kemikal (enzymes) na maaaring gawin ng ilang mga mikrobyo (bakterya). Ang ESBLs ay maaaring gumawa ng ilang antibiotics hindi epektibo.

Microbes, Germs at Antibiotics
Antibiotics

Microbes, Germs at Antibiotics

Ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay binubuo ng 'mikrobyo' (mikrobyo) sa iba't ibang grupo. Ang mga pinaka-karaniwang grupo ay bakterya, mga virus, fungi, yeasts at parasites.

Extended-spectrum beta-lactamases ESBLs
Antibiotics

Extended-spectrum beta-lactamases ESBLs

Extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) ay mga kemikal (enzymes) na maaaring gawin ng ilang mga mikrobyo (bakterya). Ang ESBLs ay maaaring gumawa ng ilang antibiotics hindi epektibo.

Microbes, Germs at Antibiotics
Antibiotics

Microbes, Germs at Antibiotics

Ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay binubuo ng 'mikrobyo' (mikrobyo) sa iba't ibang grupo. Ang mga pinaka-karaniwang grupo ay bakterya, mga virus, fungi, yeasts at parasites.