Microvascular Angina Cardiac Syndrome X
Anghina

Microvascular Angina Cardiac Syndrome X

Walang napagkasunduang kahulugan para sa CSX. Ang kalakip na dahilan ay maaaring biglaang nakakapagpaliit (spasm) ng normal na coronary arteries nang walang anumang atheroma.

Microvascular Angina Cardiac Syndrome X
Anghina

Microvascular Angina Cardiac Syndrome X

Walang napagkasunduang kahulugan para sa CSX. Ang kalakip na dahilan ay maaaring biglaang nakakapagpaliit (spasm) ng normal na coronary arteries nang walang anumang atheroma.

Coronary Artery Spasm
Anghina

Coronary Artery Spasm

Ang pulbos ng coronary artery ay isang pansamantalang, biglaang makitid ng isa o higit pa sa mga arterya ng coronary.

Coronary Artery Spasm
Anghina

Coronary Artery Spasm

Ang pulbos ng coronary artery ay isang pansamantalang, biglaang makitid ng isa o higit pa sa mga arterya ng coronary.

Microvascular Angina Cardiac Syndrome X
Anghina

Microvascular Angina Cardiac Syndrome X

Walang napagkasunduang kahulugan para sa CSX. Ang kalakip na dahilan ay maaaring biglaang nakakapagpaliit (spasm) ng normal na coronary arteries nang walang anumang atheroma.