Microvascular Angina Cardiac Syndrome X
Anghina

Microvascular Angina Cardiac Syndrome X

Walang napagkasunduang kahulugan para sa CSX. Ang kalakip na dahilan ay maaaring biglaang nakakapagpaliit (spasm) ng normal na coronary arteries nang walang anumang atheroma.

Talamak na Sinusitis
Acute-Sinusitis

Talamak na Sinusitis

Ang talamak na sinusitis ay isang nagpapatuloy na nagpapaalab na kondisyon ng isa o higit pang mga sinuses. Ito ay mas karaniwan kaysa sa talamak na sinusitis ngunit lumilitaw na nakakakuha ng mas karaniwan sa lahat ng mga pangkat ng edad.

Talamak na Sinusitis
Acute-Sinusitis

Talamak na Sinusitis

Ang talamak na sinusitis ay isang nagpapatuloy na nagpapaalab na kondisyon ng isa o higit pang mga sinuses. Ito ay mas karaniwan kaysa sa talamak na sinusitis ngunit lumilitaw na nakakakuha ng mas karaniwan sa lahat ng mga pangkat ng edad.