Microvascular Angina Cardiac Syndrome X
Anghina

Microvascular Angina Cardiac Syndrome X

Walang napagkasunduang kahulugan para sa CSX. Ang kalakip na dahilan ay maaaring biglaang nakakapagpaliit (spasm) ng normal na coronary arteries nang walang anumang atheroma.

Diarrhea ng Toddler
Acute-Pagtatae-In-Anak

Diarrhea ng Toddler

Ang pagtatae ng sanggol ay isang pangkaraniwang dahilan ng talamak (paulit-ulit) pagtatae sa mga bata. Ito ay nakakaapekto sa mga bata sa pagitan ng edad na 1 at 5 taon.

Gastroenteritis sa mga Bata
Acute-Pagtatae-In-Anak

Gastroenteritis sa mga Bata

Ang gastroenteritis ay isang impeksiyon ng gat. Nagiging sanhi ito ng pagtatae, at maaaring maging sanhi ng pagsusuka, sakit ng tiyan at iba pang mga sintomas.

Gastroenteritis sa mga Bata
Acute-Pagtatae-In-Anak

Gastroenteritis sa mga Bata

Ang gastroenteritis ay isang impeksiyon ng gat. Nagiging sanhi ito ng pagtatae, at maaaring maging sanhi ng pagsusuka, sakit ng tiyan at iba pang mga sintomas.

Gastroenteritis sa mga Bata
Acute-Pagtatae-In-Anak

Gastroenteritis sa mga Bata

Ang gastroenteritis ay isang impeksiyon ng gat. Nagiging sanhi ito ng pagtatae, at maaaring maging sanhi ng pagsusuka, sakit ng tiyan at iba pang mga sintomas.

Pagkalason ng Pagkain sa mga Bata
Acute-Pagtatae-In-Anak

Pagkalason ng Pagkain sa mga Bata

Ang pagkalason sa pagkain ay nangyayari kapag ang pagkain o tubig na nahawahan ng nakakapinsalang microbes (mikrobyo), toxins o kemikal ay kinakain o lasing. Ito ay kadalasang nagiging sanhi ng pagtatae, ...

Gastroenteritis sa mga Bata
Acute-Pagtatae-In-Anak

Gastroenteritis sa mga Bata

Ang gastroenteritis ay isang impeksiyon ng gat. Nagiging sanhi ito ng pagtatae, at maaaring maging sanhi ng pagsusuka, sakit ng tiyan at iba pang mga sintomas.

Rotavirus
Acute-Pagtatae-In-Anak

Rotavirus

Ang Rotavirus ay isang impeksiyong viral na maaaring maging sanhi ng mga sintomas ng pagiging may sakit (pagsusuka) at pagtatae. Sa karamihan ng mga kaso ang impeksiyon ay naalis sa loob ng ilang araw.

Rotavirus
Acute-Pagtatae-In-Anak

Rotavirus

Ang Rotavirus ay isang impeksiyong viral na maaaring maging sanhi ng mga sintomas ng pagiging may sakit (pagsusuka) at pagtatae. Sa karamihan ng mga kaso ang impeksiyon ay naalis sa loob ng ilang araw.

Rotavirus
Acute-Pagtatae-In-Anak

Rotavirus

Ang Rotavirus ay isang impeksiyong viral na maaaring maging sanhi ng mga sintomas ng pagiging may sakit (pagsusuka) at pagtatae. Sa karamihan ng mga kaso ang impeksiyon ay naalis sa loob ng ilang araw.

Diarrhea ng Toddler
Acute-Pagtatae-In-Anak

Diarrhea ng Toddler

Ang pagtatae ng sanggol ay isang pangkaraniwang dahilan ng talamak (paulit-ulit) pagtatae sa mga bata. Ito ay nakakaapekto sa mga bata sa pagitan ng edad na 1 at 5 taon.

Pagkalason ng Pagkain sa mga Bata
Acute-Pagtatae-In-Anak

Pagkalason ng Pagkain sa mga Bata

Ang pagkalason sa pagkain ay nangyayari kapag ang pagkain o tubig na nahawahan ng nakakapinsalang microbes (mikrobyo), toxins o kemikal ay kinakain o lasing. Ito ay kadalasang nagiging sanhi ng pagtatae, ...