Microvascular Angina Cardiac Syndrome X
Anghina

Microvascular Angina Cardiac Syndrome X

Walang napagkasunduang kahulugan para sa CSX. Ang kalakip na dahilan ay maaaring biglaang nakakapagpaliit (spasm) ng normal na coronary arteries nang walang anumang atheroma.

Talamak na Open-angle Glaucoma
Talamak Na Anggulo-Pagpipinid-Glaucoma

Talamak na Open-angle Glaucoma

Sa talamak na open-angle glaucoma may pinsala sa optic nerve sa likod ng iyong mata. Ito ay karaniwang sanhi ng isang pagtaas sa presyon.

Talamak na Open-angle Glaucoma
Talamak Na Anggulo-Pagpipinid-Glaucoma

Talamak na Open-angle Glaucoma

Sa talamak na open-angle glaucoma may pinsala sa optic nerve sa likod ng iyong mata. Ito ay karaniwang sanhi ng isang pagtaas sa presyon.

Talamak na Open-angle Glaucoma
Talamak Na Anggulo-Pagpipinid-Glaucoma

Talamak na Open-angle Glaucoma

Sa talamak na open-angle glaucoma may pinsala sa optic nerve sa likod ng iyong mata. Ito ay karaniwang sanhi ng isang pagtaas sa presyon.